Hıdırellezde Ne Yapılır? Nasıl Dilek Dilenir?

Sağlıklı Yaşam Mar 01, 2023 Yorum Yok

Her Yıl 5 Mayısı 6 Mayıs’a bağlayan gece Hıdırellez olarak kutlanır? Pekala Hıdırellez nedir? Nerelerde kutlanır? Tarihi kökeni nedir? Bu gecede neler yapılır? Kuranı Kerim’e nazaran Hıdırellez Mevcut mıdır? İşte detayları…

Hıdırellez nedir?

Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak isimlendirilen Hıdırellez günü, Hızır ve İlyas’ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanmaktadır.Hıdırellez günü, Gregoryen takvimi (Miladi takvimi)ne nazaran 6 Mayıs, evvelce kullanılan Rumi takvim olarak da bilinen Jülyen takvimine nazaran 23 Nisan günü olmaktadır. 6 Mayıs’tan başlayıp 4 Kasım’a kadar olan mühlet Hızır Günleri ismiyle yaz mevsimini, 8 Kasım’dan 5 Mayıs’a kadar olan müddet ise Kasım Günleri ismiyle kış mevsimini oluşturmaktadır.

Hıdırellezin tarihi kökeni nedir?​

Hızır ve Hıdırellezin kökeni hakkında Çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Bunlardan kimileri Hıdırellezin Mezopotamya ile Anadolu kültürlerine ilişkin olduğu; kimileri ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ilişkin olduğu yolundadır. Hıdırellez Bayramı’nı ve Hızır düşünüşünü Biricik bir kültüre mal etmek olanaksızdır.

Hıdırellez nerelerde kutlanır?​

Hıdrellez kutlamaları genel olarak yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılmaktadır. Bu üzere yerlere bu nedenle Hıdırlık denildiği de olur. Hıdrellezde baharın taze bitkilerini ve taze kuzu eti ya da kuzu ciğeri yeme adeti vardır. Baharın birinci kuzusu yenildiği Vakit sıhhat ve şifa bulunacağına inanılır. Bugünde kırlardan çiçek yahut ot toplayıp onları kaynattıktan sonra suyu içilirse Tüm hastalıklara düzgün geleceğine, bu su ile kırk gün yıkanılırsa gençleşip güzelleşileceğine inanılır.

Hıdırellez ve Kuran-ı Kerim​

Kur’an’da Kehf suresi’nde Musa ve bir gencin kıssası anlatılmaktadır. Kehf Suresi’de iç olmak üzere hiçbir yerde Hızır ismi geçmemektedir lakin Türlü hadislerde bu formda anılmaktadır. Olayın yaşandığı yer için “iki denizin birleştiği yer” denilmektedir. Uzun bir seyahat yapan Musa ile yanındaki gencin beraberlerinde, Yemek için getirdikleri balığın kaçması ile başlayan Hadise sonrasında, 65. ayette Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir İlim öğretmiştik. denilerek Hızır olarak atfedilenden bahsedilir.

Hıdırellez gecesinde neler yapılır?​

Hıdrellez gecesi Hızır’ın uğradığı yerlere ve dokunduğu şeylere feyiz ve bolluk vereceği inancıyla Çeşitli uygulamalar yapılır. Yiyecek kaplarının, ambarların ve Nakit keselerinin ağızları Aleni bırakılır. Mesken, bağ-bahçe, otomobil isteyen kimseler, Hıdrellez gecesi gül ağacının altına istediklerinin Ufak bir modelini yaparlarsa Hızır’ın kendilerine yardım edeceğine inanırlar. Birebir vakitte dileklerini Kırmızı kurdaleye bağlayıp gül ağacına asarlar. Bir Yıl boyunca dileklerinin yerine gelmesini beklerler. Birtakım kimseler de ateş yakıp, istek dilerler. Ondan sonra yaktıkları ateşin üstünden atlarlar.

Hıdrellez Kısmet için:​

Evlenmek isteyen kızlar gelin maketi yapar ve gül koluna asarlarsa evlenecekleri kişiyi düşlerinde göreceklerine inanılır. Tıpkı emelle tuzlu yiyecekler yiyip su içmeden yatmak gelenektendir. Düşlerinde kendilerine altın tastan su verecek kişinin koca adayı olduğuna inanılır. Evlenmekte gecikmiş olanlar o gece başlarının üzerinde kilit açtırırlar.

Hıdrellezz Talih için:​

O Yıl talihinin Aleni olup olmadığını denemek için başvurulan uygulamalar da vardır:

Anadolu’nun birçok yöresinde 5 Mayıs gecesi, kapının önüne süt dolu bir tas konulur, bu süt yoğurda dönüşürse konutun rahmetinin artacağına, evdekilerin bahtının açılacağına inanılır. Yalnız, uğurun bozulmaması için kimsenin bu hususta birbirine soru sormaması gerekir. Birebir maksatla, uzunlukları eşit iki yeşil soğandan birine ak başkasına Siyah iplik bağlanır. Sonraki gün bakıldığında ak iplik bağlı olan daha Fazla büyümüşse o yılın uğurlu geçeceğine yok Şayet Siyah iplikli daha Fazla büyümüş ise yılın çileli geçeceğine inanılır.

Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak isimlendirilen Hıdırellez günü, Hızır ve İlyas’ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanmaktadır.İslam coğrafyasına bakıldığında Hıdrellez gününün yoğunlukla Türkiye’de kutlanıldığı görülmektedir. Hıdırellez günü, Gregoryen takvimi (Miladi takvimi)ne nazaran 6 Mayıs, evvelce kullanılan Rumi takvim olarak da bilinen Jülyen takvimine nazaran 23 Nisan günü olmaktadır.6 Mayıs’tan 8 Kasım’a kadar olan mühlet Hızır Günleri ismiyle yaz mevsimini, 8 Kasım’dan 6 Mayıs’a kadar olan mühlet ise Kasım Günleri ismiyle kış mevsimini oluşturmaktadır. Bu yüzden 6 Mayıs günü kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığını gösteriyor.

Kısaca hıdrellez: Hızır ve İlyas peygamberin yeryüzünde buluşup darda kalanlara, isteği olanlara, zorluk çekenlere yardım ettiği rivayet edilen gün. Hızır’ın karada, İlyas ’ın denizde hiç umulmayan bir vakitte çıkıp geldiği söylenir.6 mayıs birebir vakitte baharın başlangıcı, bolluk ve bolluğa adım atış günüdür.

Hıdırellezde neler yapılır nasıl dua edilir?​

5 mayıs akşam ezanı ile gül kollarına paralar asılır.(Eskiden kese içine Nakit dikilip gül tabanına gömülürmüş.) ya da Aleni cüzdan bırakılır. Böylece Rahmet ve rahmete ulaşmak, varlıklı bireyler olmak düşlenir. Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden Geri toplanır.Evdeki her şahıs için yedi fasulye ya da yedi nohut ekilir, gelebilecek kötülüklerin bunlara gelmesi dilenir.

5 Mayıs akşamı evlenme çağına gelmiş kızlara bulaşık yıkattırılmaz.

5 Mayıs günü (Nişanlılar arsında) oğlan meskeni, kız konutuna Hıdırellez Kurbanı, olarak süslenmiş bir koç gönderir. Bu kurban sonraki gün kesilerek Birlikte yenir. Yemeğe çağırılanlar, çarşaf, havlu yemeni ve gönüllerinden kopan armağanlar getirirler. Getirilen armağanlar ipler üzerinde sergilenir.

Hıdırellez günü, erkenden kalkılıp kapılar açılır. Genç kızlar için hazırlanan sandıklar açılır. Açılır ki konuta bolluk dolsun, genç kızımız da yeterli bir evlilik yapsın.

Hıdırellez günü, kimileri sabah gün doğarken kırlara, bağlara, bahçelere çıkıp buralarda Hızır’ın ayak izlerine basarak bolluğa ulaşmayı düşler.

Hıdırellez günü, tabiat ve insan sevgisi Fazla değerlidir zira Hızır ve İlyas, insanları, doğayı, uygunluğu ve cömertliği seven, rahmetin simgesi olan, kutsallıklarına inanılan dinî varlıklardır.

Hıdırellez günü, hiçbir yeşil kısmından koparılmaz.
6 Mayıs günü ikindi vakti Hıdırellezin bittiğine inanılır. Lakin cümbüşler hava kararıncaya kadar sürer. Hızır uğrasın! dileği Rahmet gelmesi manasında kullanılır.

Hıdırellez Dilekleri -Hıdrelle Dilekler Nasıl Dilemeli​

5 Mayıs günü akşamı, gül kısımlarına paralar asılır.(Eskiden kese içine Nakit dikilip gül tabanına gömülürmüş.) ya da Aleni cüzdan bırakılır. Böylece Rahmet ve rahmete ulaşmak, varlıklı bireyler olmak düşlenir. Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden Geri toplanır.

Meskendeki her şahıs için yedi fasulye ya da yedi nohut ekilir, gelebilecek kötülüklerin bunlara gelmesi dilenir.
5 Mayıs akşamı evlenme çağına gelmiş kızlara bulaşık yıkattırılmaz.

5 Mayıs günü (Nişanlılar arsında) oğlan meskeni, kız konutuna Hıdırellez Kurbanı, olarak süslenmiş bir koç gönderir. Bu kurban sonraki gün kesilerek Bir arada yenir. Yemeğe çağırılanlar, çarşaf, havlu yemeni ve gönüllerinden kopan armağanlar getirirler. Getirilen armağanlar ipler üzerinde sergilenir.

Hıdırellez günü, erkenden kalkılıp kapılar açılır. Genç kızlar için hazırlanan sandıklar açılır. Açılır ki konuta bolluk dolsun, genç kızımız da güzel bir evlilik yapsın.

Hıdırellez günü, kimileri sabah gün doğarken kırlara, bağlara, bahçelere çıkıp buralarda Hızır’ın ayak izlerine basarak bolluğa ulaşmayı düşler.

Hıdırellez günü, tabiat ve insan sevgisi Fazla değerlidir zira Hızır ve İlyas, insanları, doğayı, uygunluğu ve cömertliği seven, rahmetin simgesi olan, kutsallıklarına inanılan dinî varlıklardır.

Hıdırellez günü, hiçbir yeşil kısmından koparılmaz.

6 Mayıs günü ikindi vakti Hıdırellezin bittiğine inanılır. Lakin cümbüşler hava kararıncaya kadar sürer.
Hızır uğrasın! dileği Rahmet gelmesi manasında kullanılır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir